ผู้อำนวยการ อาจารย์ และบุคลากร วสส.ตรังร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร คสล.๘ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557