ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557