ผู้อำนวยการ ให้นโยบายและสร้างขวัญกำลังใจในการเข้าร่วม มหกรรมคนพันธ์เฮลธ์ ครั้งที่ 3 ณ วสส.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557