ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ครั้งที่1/2561