รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและ รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ นำทีมให้กำลังใจนักศึกษา ในโครงการประเพณีโต้เวทีอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ณ สวนทับเที่ยง อ. เมือง จ. ตรัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557