การประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมคนพันธุ์เฮลธ์ สู่อาเซียน ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557