การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBERONE IDOL รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์การค้า จังซีลอน จังหวัดภูเก็ต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557