ประชุมคณะกรรมการกลางเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้( SC-Net) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557