ร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตรัง ประจำปี 2561 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล เป็นประธานเปิดงาน