อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ บ้านพัก ครั้งที่ 1/2561