ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ