อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการผลการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3