อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำเดือนเมษายน