ร.ต.อ.สมหมาย ดำคง จากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 435 มาช่วยดำเนินการย้ายรังผึ้ง บริเวณที่ซักผ้า หอพักราชาวดี เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ทางวิทยาลัยขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมา ณ โอกาสนี้