ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเหตุการณ์จำลองการอพยพหนีไฟประจำปี 2561