ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมอบรมเตรียมความพร้อมการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบสอบตรง ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557