เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งมอบของเยี่ยมและให้กำลัง นายธนกิต เองชวน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเนื่องในโอกาสป่วยไม่สามารถมาทำงานได้