กลุ่มชุมชนข้าวนาหมื่นศรี นำโดยนายสำราญ สมาธิ และนายเชภาดร จันทร์หอม เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบข้าวเบายอดม่วง เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่หายไปจากพื้นนาทั่วไป และกำลังจะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นให้เป็นข้าวบ่งชี้สภาพภูมิศาสตร์ GI อีกครั้ง