ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี 2561