าวาอากาศโทธีรัชย์ ชื่นใจ หัวหน้าแผนกสื่อการศึกษา กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้มอบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ทางวิทยาลัย ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง