ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Good Bye Senior สานสัมพันธ์ฉันรักเธอ SCPH Trang" และมอบเกียรติบัตรคนเก่ง คนดี ศรี สธช.