ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ ลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557