ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ