ว่าที่ ร.ต. วัฒนา เซ่งซิ้น เจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อติดตามดูการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด