ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม"เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แข็งแกร่ง"