คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "อันดามัน - อ่าวไทย วิ่งด้วยใจ: Hands and Heart Start 2gether (5 วิทยาเขต 50 ปี สงขลานครินทร์)