ดร.พยงค์ เทพอักษร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิชาการในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ประจำปี 2561