นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ "อันดามัน - อ่าวไทย วิ่งด้วยใจ:  Hands and Heart Start 2gether (5 วิทยาเขต 50 ปี สงขลานครินทร์) และร่วมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ