ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นายสาทิส ศุภรทวี และนางสาวสุภารัตน์ คงเผือ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวอวยพรบ่าวสาว ในครั้งนี้ด้วย