ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเยาวชน" โดยมีนายจอมรวย เกลี้ยงช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เป็นประธานเปิดงาน