นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมรับลงทะเบียนในงานมหกรรมการประกวดพระเครื่องเมืองตรัง