ร่วมเลี้ยงส่งนายวิศรุต แก้วพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาในโอกาสย้ายไปปฎิบัติงานที่ทำงานแห่งใหม่