ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา และนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมงานกิจกรรมการกุศลมัสยิดบ้านนาบ่อ  โดยมีท่านพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธานเปิดงาน