ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตังประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีท่านพรชัย สุขโสม  นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน