ร่วมติดตามการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2561