ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 ประจำปี 2561