ประชุมคณะทำงานตำบลจัดการสุขภาพสร้างสุข สู่ตรัง เมืองแห่งความสุข ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง