ต้อนรับนายสุชิน สุธาชีวะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง อดีตนายอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อดีตนายอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดตรัง ปี 2557 ในโอกาสให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับก