ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์นักศึกษาการรับแบบ Admission ประจำปี 2561 รอบที่ 1