ผู้อำนวยการและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้เจ้า ณ ศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง ต. บ้านโพธิ์ อ. เมือง จ. ตรัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557