ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสเข้ามาติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่