ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในการสำรวจการใช้ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรของผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนในภาคใต้