ร่วมออกบูธนิทรรศการเมืองเก่าในงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 207 ปี