ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษา วสส. ตรัง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ต. บ้านโพธิ์ อ. เมือง จ. ตรัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557