เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2561 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน