ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ และการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง การนี้โดยมีท่านพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด