ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง -ไซกี้ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการแพทย์ และจังหวัดตรัง