ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ณ ร้านอาหารอีสาน 2004 อ. เมือง จ. ตรัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557