ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลัง เครือข่าย อาสาสมัครนักจัดการสุขภาพภาคประชาชนและวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 21 ปี 2561 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เข