โครงการอบรมฟื้นฟูเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง ปีที่ 26 ฉบับที่ 574 ประจำวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561